Inada HCP-S878D

164.400.000 87.800.000

Ghế massage toàn thân chuyên về vật lý trị liệu duy nhất trên thế giới.